Unitem

Giriş

Bu websitesi size "Unitem Mimari Dekorasyon Temsilcilik Ticaret", tarafından sunulmaktadır. Bu websitesinde yayınlanan bilgiler "Unitem Mimari Dekorasyon Temsilcilik Ticaret" (bundan böyle Unitem Mimari olarak anılacaktır), Unitem Mimari'nin yan kuruluşları ve üçüncü kişilerle ilgili dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Unitem Mimari yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Unitem Mimari tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Unitem Mimari'nin kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Unitem Mimari'nin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Websitesinin Kullanımına Ait Genel Koşulları hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

Websitesinin Kullanımına Ait Genel Koşullar

1. Telif Hakkı Kanunu

Sitemizin sayfaları telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle "Unitem Mimari Dekorasyon Temsilcilik Ticaret", (bundan böyle "Unitem Mimari" olarak anılacaktır), nin öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Websitesinin gerek içeriği gereksi yapısıda telif hakları ile korunmaktadır. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya tasarım ve dizayn materyallerinin (Unitem Mimari'nin basın fotoğrafları hariç) kullanımı öncelikle Unitem Mimari'nin yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları Unitem Mimari'ye aittir. tasarım ve dizayn materyallerinin otomatik veya manuel olarak bir arşive eklendiğinde haklar bütünlüğü çerçevesinde yürürlüğe girer.

Unitem Mimari'nin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Unitem Mimari'nin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır "© [Yıl] Unitem Mimari Dekorasyon Temsilcilik Ticaret. Tüm hakları saklıdır".

Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.

© 2024 Unitem Mimari Dekorasyon Temsilcilik Ticaret, İstanbul. Tüm hakları saklıdır

2. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama

a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Unitem Mimari tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Unitem Mimari yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

b. Unitem Mimari'nin websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

c. Unitem Mimari web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Unitem Mimari ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.

3. Yasal Uyarı

Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar - haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili Unitem Mimari'nin sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Unitem Mimari'nin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu Unitem Mimari'nin uygulanabilir Ürün Sorumluluğu kanunu veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.

Unitem Mimari kendi web sitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz(örn. Virüs tarayıcılar kullanarak)

Unitem Mimari, Unitem Mimari'nin web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

4. Tahminler ve Niyet Bildirimleri

Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Unitem Mimari tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Unitem Mimari'nin kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Unitem Mimari'nin işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

5. Unitem Mimari Ürünleri

Bu internet web sitesinde Unitem Mimari ve temsilcisi olduğu firmaların ürünlerinin örnekleri sunulmaktadır. Unitem Mimari bu sitede sunulan ürünlerin sizin ülkenizde bulunacağı garantisini verememektedir.

Çeşitli

İşbu Genel Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.

Instagram